Biografia
Juliusz Studnicki studiował w ASP w Krakowie w latach 1924-1929. Kontynuował studia w Oddziale Paryskim tej uczelni pod kierunkiem Józefa Pankiewicza w roku akademickim 1927/28. W latach 1932-1937 wystawiał z grupą Pryzmat, utworzoną przez uczniów Felicjana Szczęsnego Kowarskiego. Po II wojnie światowej znalazł się na Wybrzeżu, współorganizował życie artystyczne i szkolnictwo Gdańska i Sopotu. W latach 1945-1963 był profesorem PWSSP w Sopocie, współtwórcą zjawiska tzw. szkoły sopockiej – syntetycznej odmiany koloryzmu, którego bliska realizmowi formuła pozwalała na kompromis z doktryną socrealizmu, dzięki czemu środowisko to wyszło zeń stosunkowo obronną ręką.Był inicjatorem Festiwalu Sztuk Plastycznych w Sopocie, współautorem i wykonawcą polichromii zabytkowych kamienic przy ul. Długiej i Długim Targu w Gdańsku, w 1957 na Dworcu PKP w Gdyni oraz zespołu staromiejskiego w Warszawie. W 1959 Studnicki objął profesurę na Wydziale Malarstwa ASP.Od 1963 wykładał w ASP w Warszawie. W 1971 przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1978 roku.
Przewiń do góry okna