Biografia
Artysta malarz, pedagog, doktor nauk humanistycznych, animator kultury, tutor, coach, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim. Łączy działalność artystyczną z naukowo-dydaktyczną. Ukończyła Gdańską Akademię Sztuk Pięknych oraz magisterskie studia pedagogiczne na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie następnie obroniła doktorat w 2009 roku. Zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem, kolażem i fotografią. Napisała ponad 50 publikacji, których problematyka związana jest m.in. z pedagogiką sztuki, edukacją artystyczną, komunikacją wizualną, edukacją medialną. Miała około 50 wystaw w kraju i za granicą. Prowadziła warsztaty plastyczne m.in. w Polsce, w Szwecji, w Turcji, w Niemczech, w USA, w Irlandii, na Ukrainie oraz w Portugalii. W swoich działaniach artystyczno-badawczych stara się łączyć aparaturę pojęciową sztuki oraz nauki udowadniając, że dziedziny te jedynie pozornie są od siebie odległe.
Przewiń do góry okna